Monday, August 31, 2009

11 Ramadhan 1430

Salam 'Alaiyk....

Sekadar berkongsi bahan bacaan.. ada di senaraikan beberapa hadis yang dhaif & maudhu'... something new to me as well... mudah2an boleh direnungi & beroleh manfaat...

(Diambil dari sini dan sini)

Sejak sekian lama sunnah telah bercampur dengan hadis-hadis yang dhaif, palsu, dusta, hadis yang direka-reka dan mungkar. Namun hadis-hadis palsu ini tersebar luas di dalam masyarakat dengan banyak sekali, hingga mereka (para pendakwah) hampir tidak menyebutkan hadis-hadis yang sahih lantaran terpesona dengan hadis-hadis yang popular tetapi palsu ! Antara hadis yang masyhur, yang tersebar dan digunakan sebagai dalil kemuliaan bulan Ramadan ialah:-

“Rejab bulan Allah, Sya’aban bulanku dan Ramadan bulan umatku”

Tulisan ini bukan bertujuan untuk menafikan kemuliaan bulan Ramadan, tetapi untuk menyanggah ‘pendustaan terhadap Rasulullah’ oleh sebahagian ulama yang menjadikan hadis tersebut sebagai bahan dakwah.

Ungkapan “Rejab bulan Allah, Sya’aban bulanku dan Ramadan bulan umatku” ini adalah hadis palsu yang direka oleh Ibn Jahdam. (lihat: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dhaif, m.s. 95, cetakan: Maktab al-Matbu’at al-Islamiyyah, Halab, Syria).

Nama penuhnya Ibn Jahdam ialah ‘Ali bin ‘Abdillah bin Jahdam al-Zahid yang meninggal pada tahun 414H. Beliau adalah memang terkenal sebagai seorang ahli sufi pereka hadis di Mekah. Selain ungkapan di atas, beliau juga adalah pembuat hadis palsu mengenai ’solat Raghaib’, iaitu solat pada Jumaat pertama bulan Rejab.(lihat: al-Imam al-Zahabi, Mizan al-’Itidal fi Naqd al-Rijal, 5, m.s. 173, cetakan: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut)

Sesuatu yang bukan datang dari lisan Rasulullah tetapi dikatakan dari Rasulullah, adalah satu pendustaan yang sangat tidak wajar. Nabi SAW bersabda :

“Sesungguhnya berdusta ke atasku (mengguna namaku) tidak seperti berdusta ke atas orang lain. Barangsiapa berdusta ke atasku, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka” Hadis ini adalah mutawatir (Riwayat Bukhari dalam kitab al-Janaiz dan oleh Muslim dalam muqaddimah sahihnya).

“Jangan kamu berdusta ke atasku, sesiapa berdusta ke atasku maka dia masuk neraka”. (Riawayat Bukhari dalam kitab al-’Ilm dan oleh Muslim dalam muqaddimah sahihnya).

“Pada akhir zaman akan ada para DAJJAL lagi pendusta. Mereka membawa kepada kamu hadis-hadis yang tidak pernah kamu dan bapa-bapa kamu mendengarnya. Kamu hendaklah berhati-hati dengan mereka, agar mereka tidak menyesatkan kamu dan memfitnah kamu” (Riwayat Muslim dalam muqaddimah sahihnya).

Tulisan ini bukan bertujuan menimbul polemik atau konflik pendapat di bulan yang mulia ini, tetapi sebagai pengajaran dan mahasabah kepada para pendakwah supaya berhati-hati dalam menyampaikan dakwah Islam, supaya orang awam tidak disogok dengan ’Islam klon’ sebaliknya hanya menerima Islam yang murni, yang bersih dari syirik, kurafat dan bida’ah, yang benar-benar datang dari Rasulullah SAW.

Hadis Pertama

Ertinya : ”Sekiranya setiap hamba tahu apa yang ada (kelebihan) di dalam Ramadhan, nescaya umatku menuntut sepanjang tahun adalah Ramadhan. Sesungguhnya syurga dihiasi untuk Ramadhan dari awal tahun kepada tahun berikutnya ….” hingga akhir hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (No. 886) Abu Ya’la di dalam Musnadnya,dan Ibnul Jauzi di dalam Kitabul Maudhuat (2/188-189) dan juga pada Al-Muthalibul ‘Aaliyah dari jalan Jabir bin Burdah dari Abu Mas’ud al-Ghifari.

Hadits ini maudhu’ (palsu), penyakit hadits ini ialah pada Jabir bin Ayyub. Ibnu Hajar di dalam Lisanul Mizan (2/101) berkata : “Jabir bin Ayyub terkenal dengan kelemahannya“. Juga dinukilkan perkataan Abu Nua’im, ” Orang ini pemalsu hadits“, dan Bukhari berkata, “Jabir adalah Mungkarul hadits” dan dari An-Nasa’i, “Orang ini Matruk (tidak boleh diterima haditsnya)“.

Ibnul Jauzi menghukumi hadits ini sebagai hadits palsu, dan Ibnu Khuzaimah berkata serta meriwayatkannya, “Dalam hatiku ada keraguan pada Jarir bin Ayyub Al-Bajali”.

Hadis Kedua.

Artinya : ”Berpuasalah, nescaya anda akan sihat”

Hadits tersebut merupakan potongan dari hadits riwayat Ibnu Adi di dalam Al-Kamil (7/2521) dari jalan Nahsyal bin Sa’id, dari Ad-Dhahak dari Ibu Abbas. Nashsyal adalah ditolak pendapatnya kerana dia seorang pendusta, manakala Ad-Dhahhak pula tidak mendengar dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh At-Thabrani di dalam Al-Ausath (1/q 69/Al-Majma’ul Bahrain) dan Abu Nu’aim di dalam At-Thibun Nabawiy dari jalan Muhammad bin Sulaiman bin Abi Dawud, dari Zuhair bin Muhammad, dari Suhail bin Abi Shalih dari Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Ibn Bukhait dalam al-Juz’ie.

Dan sanad hadits ini sangat lemah, penyakitnya ialah pada Zuhair bin Muhammad. Berkata Ibnu Abi Hatim berkata, “Hafalannya jelek dan hadits dia dari Syam lebih mungkar daripada haditsnya semasa di Iraq, kerana jeleknya hafalan dia”. Al-Ajalaiy berkata. “Hadits ini tidak membuatku kagum”, demikianlah yang terdapat pada Tahdzibul Kamal (9/417).

Para Imam hadits mengatakan Zuhair adalah seorang yang mungkar, dan hadits ini adalah salah satu darinya.

Hadis Ketiga

Ertinya : ”Inilah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya keampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka”

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1887) dan Al-Muhamili di dalam Amalinya (293) dan Al-Asbahani dalam At-Targhib (q/178, bertulisan tangan) dari jalan Ali bin Zaid Jad’an dari Sa’id bin Al-Musayyib dari Salman.

Hadits ini sebenarnya adalah satu hadits yang panjang ;

Ertinya : ”Wahai manusia, sungguh bulan yang agung telah datang, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan, Allah menjadikan puasa (pada bulan itu) sebagai satu kewajipan dan menjadikan solat malamnya sebagai amalan sunnah. Barangsiapa yang mendekatkan diri pada bulan tersebut dengan (mengharapkan) suatu kebaikan, maka sama nilainya dengan menunaikan perkara yang wajib pada bulan yang lain …. Inilah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya keampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka ….” sampai selesai.

Hadits ini sanadnya sangat Dhaif, kerana lemahnya Ali bin Zaid. Berkata Ibnu Sa’ad ”di dalamnya ada kelemahan dan jangan berhujjah dengannya”, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ”Dia tidak kuat”, berkata Ibnu Ma’in ”Orang ini dha’if”, berkata Ibnu Abi Khaitsamah ”Orang ini lemah dalam semua perkara”, dan berkata Ibnu Khuzaimah ”jangan berhujjah dengan hadits ini, kerana jelek hafalannya”. Demikian di dalam Tahdzibut Tahdzib (7/322-323).

Berkata Ibnu Hajar di dalam Al-Athraf, sumbernya pada Ali bin Zaid bin Jad’an, dan dia lemah, sebagaimana hal ini dinukilkan oleh Imam As-Suyuthi di dalam Jami’ul Jawami (no. 23714).

Dan Ibnu Abi Hatim menukilkan dari bapanya di dalam Illalul Hadits (I/249), katanya, ”ini hadits yang Mungkar”.

Hadis Keempat

Ertinya : “Barangsiapa yang berbuka puasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa keuzuran dan sakit, nescaya dia tidak dapat menggantinya dengan berpuasa selama setahun sekalipun ia berpuasa ganti satu tahun penuh”

Al-Bukhari menta’liknya tanpa sanad (Ibn Hajar, Fathul Bari 4/170) dan disambung Ibnu Khuzaimah di dalam Sahihnya (1987), At-Tirmidzi (723), Abu Dawud (2397), Ibnu Majah (1672) dan Nasa’i di dalam Al-Kubra sebagaimana pada Tuhfatul Asyraaf (10/373), Baihaqi (4/228) dan Ibnu Hajjar dalam Taghliq al-muta’lliq (3/170) dari jalan Abil Muthawwas dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Berkata Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari (4/161) : “Dalam hadits ini ada perselisihan atas rawi Habib bin Abi Tsabit dengan perselisihan yang banyak, hingga kesimpulannya ada tiga penyakit besar : idhthirab (tidak stabil), tidak diketahui keadaan Abil Muthawwas dan berlaku syak pada pendengaran, adakah ayah beliau ada mendengar dari Abu Hurairah”.

Ibnu Khuzaimah berkata setelah meriwayatkannya, ”aku tidak mengenal Abil Muthawwas dan tidak pula mengenali ayahnya”.

Pendapat Imam Hadis

Sebahagian dari kaum muslimin menyangka bahawa mengamalkan hadits-hadits dha’if untuk fadhaailul a’mal atau targhib dan tarhib. Sedangkan dalam kitab-kitab mushthalah dan menurut mazhab Imam Malik, Imam Syafi’e, Imam Ahmad, Yahya bin Ma’in, Abdurrahman bin Mahdi, Bukhari, Muslim, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Hazm dan para imam hadits yang lainnya, mereka semuanya bersependapat tidak boleh beramal dengan hadis dha’if secara mutlak meskipun untuk fadhailul a’mal apa lagi kalau hadis itu telah nyata kepalsuannya.

Tidak syak lagi inilah mazhab yang benar. Kerana tidak ada hujjah kecuali dari hadis-hadis yang telah tsabit dari Rasulullah SAW. Inilah juga pegangan Imam Syafi’e rahimahullahu ta’ala sebagaimana wasiatnya yang masyhur :

“Apabila sahih sesuatu hadis, maka itulah mazhabku”.

Sekali lagi diulangi, tulisan ini bukan bertujuan menimbul polemik agama di bulan yang mulia ini. Berhati-hatilah wahai para ustaz dan tuan guru ketika menyampaikan kuliah atau Tazkirah Ramadhan atau juga ketika berkhutbah Jumaat, supaya orang awam tidak disogok dengan hadits-hadits palsu yang boleh membawa kepada syirik, kurafat dan bida’ah lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, bulan di mana pahalanya berganda.

(Tulisan ini adalah dipetik dan disunting semula daripada sebahagian ’polemik ilmiah’ antara Abu Ihsan@DAP MELAYU dengan Dandarawi S, berhubung dengan beberapa tulisan beliau di ruangan Agama, Berita Harian pada bulan Oktober 2003)

Monday, August 24, 2009

Ketuk-Ketuk Ramadhan

Salam....

Alhamdulillah dah sampai hari ke-4 berpuasa... moga yang terbaik mengiringi kita sepanjang Ramadhan ini...

Alhamdulillah 1st mlm Ramadhan lepas sempat balik umah mak... sambut puasa kat sana... kebetulan ada orang baru datang umah nenek mlm tu... sempat kami dinner sama2...

Selamat bercuti utk Asma' & babynya Asiah Awatiff sementara menanti kepulangan abahnya - Aiman dari Jordan.. lagi 2 minggu insyaAllah..

Utk Aiman, ni sekeping 2 gambar utk tatapan di perantauan... (saja nk bg Aiman jeles.. hehe)


3Aa - 'Aiffah, Asma' & Asiah Awatiff


Asiah bersama umminya, Makcik Wardah,
Mak Uda Maisarah, Pak Wan, Mak Long Anisa,
Pak Tam Ihsan & Tok Su Iffah... hoho...
(betoi ka pangkat2 tu??)


Asiah yg bersubang dari umur 2 hari..
sedang tidur di pangkuan umminya....

- - - - - - - -

Gambar kat bawah ni pulak sekitar hari penamaan calon lepas... view dari tingkap rumah... malas nk turun sebab tak ada pass... dah seminggu lebih aku peram gambar ni...


Gambar diambil ketika Gobalakrisnan diserbu polis
kerana melaungkan 'Reformasi'

Dan Kebetulan hari ni hari mengundi... keputusan kiraan undi akan dikira kat bawah nanti, so tunggu je lah keputusan malam nanti... kita tengok siapa yang kena!!!....

Semalam pun masa jalan2 kat pasar malam nampak "Ust Zamri Mari Mengaji" jalan2 dengan seorang petugas parti ni... maybe dia turun padang melihat suasana menjelang hari mengundi kot...

Akhir kata... selamat berbuka puasa... pada kaum ibu yg sempat masak.... masak sedap2 utk kaum bapa yer.... yang tak sempat masak tu pandai2 lah pilih juadah kat Bazaar Ramadhan.. jangan sampai terlebih sudah!!!

Apa yg penting?? (sambil tgk wonderpets ni... huhu) segerakan berbuka puasa, itu lebih afdhal & tuntutan sunnah Rasulullah s.a.w...

....Selamat beramal.....

Friday, August 21, 2009

30 Sya'ban 1430

Salam 'Alaiyk....

Alhamdulillah, sampai sudah 30 Sya'aban 1430 kali ini... bersamaan dgn hari Jumaat... dan Sabtu esoknya sudah tentu 1 Ramadhan... Alhamdulillah.. moga kita dapat mengecap nikmat madrasah Ramadhan selama 1 bulan.. insyaAllah....

Tadi aku berkesempatan utk Solat di Masjid Mengkuang... sewaktu bilal sedang berselawat utk khatib naik ke mimbar, aku tercari-cari gerangan khatibnya... tak nampak sapapun bangun naik ke mimbar.. tak lama tu aku terpandang kelibat seorang yg agak dikenali... ooo.. rupanya Dr Asri (Dr MAZA) balik kampung dan diberi penghormatan utk menyampaikan khutbah kali ini..

Beliau mengalu2kan kedatangan Ramadhan dengan berpesan utk merebut keberkatan Ramadhan dengan tidak melakukan perkara yg sia2.. mahupun bersengketa sesama muslim.. maklum la kawasan ni tgh 'hot' dgn adanya PRK Pmtg Pasir dan sebagainya....

Beliau mengajak umat Islam utk berkasih sayang sesama muslim dan tidak melakukan sesuatu amal ibadat dgn sia2... tatkala bertemu Allah di akhir umur nanti.. mudah2an kita tidak tergolong dalam golongan muflis.. iaitu golongan yg solat, puasa, zakat tetapi semuanya sia2.. kerana kita melakukan dosa terhadap muslim yg lain... wal-'iyadzubillah...

Pesan beliau lagi... pintu pengampunan Allah sentiasa luas utk kita memohon ampun atas segala dosa.. jadi rebutlah Ramadhan ini utk memohon ampun kepada Allah... dan Allah juga berfirman yang bermaksud:

"Sesiapa yang berat timbangan pahalanya maka ia dimasukkan ke dalam kehidupan yang diredai dan sesiapa yang ringan timbangan pahalanya maka mereka inilah akan mendapat neraka Hawiah. Apakah engkau mengetahui ya Muhammad apakah dia neraka Hawiah? Itulah dia neraka yang sangat panas" (Surah Al-Qari'ah : 6-9)

Beliau menerangkan beratnya timbangan yang baik dari yg jahat menjadi asbab seseorang itu utk mendapat Syurga Allah s.w.t.... Begitulah secara ringkas ulasan khutbah tadi... Wallahu ta'ala a'lam...

Dan selesai solat, alhamdulillah sempat bersalaman dgn Dr MAZA... cuma tertanya2, dia dah balik Malaysia ke @ sekadar balik bercuti.... tapi tak tanya pun, sebab segan nak tanya lebih2... :-)

Akhir kata, Selamat beribadah & menyucikan diri dari mazmumah... Mohon maaf atas segala kesilapan kata & perbuatan selama ini...

Ramadhan Kareem..
-Mizwar & 'Aiffah-

Wednesday, August 12, 2009

Janji Itu Pasti

Salam 'Alaiyk....

Sambil aku melayan demam yang tak berapa nak kebah lagi... Aku sempat online hari ini selepas seharian semalam aku tak online.. Alhamdulillah, aku masih berkesempatan untuk melihat, mendengar & semestinya bernafas seperti biasa... walaupun selera makan berkurangan dan tidak sesedap biasa... moga aku cepat sembuh dari demam.. mudah2an tersingkir dosa2 kecil dari diri ini... Ameen...

Sewatu sedang online, belum pun lagi reda dgn berita pemergian Allahyarhamah Yasmin Ahmad... aku terkejut menerima berita pemergian Allahyarham Ustaz Asri Rabbani... baru sahaja berumur 40thn pada 3 Ogos yg lalu... Innalillahi wa-inna-ilahi Raaji'uun.. Mudah2an Allah tempatkan Ruh beliau bersama para mukminin solehin... Ameen..

Semoga kita mengambil iktibar daripada berita2 sedih sejak kebelakangan ini sebagai peringatan utk kita juga... Just imagine, malaikat maut hanya beberapa tapak menghampiri kita... Subhanallah.. kerana Janji Itu Pasti..

Moga Allah mengampuni segala dosa kita jua... dan dapat bertemu dgn Ramadhan akan datang.... InsyaAllah...

-Menanti 1 Ramadhan-

Monday, August 3, 2009

13 Sya'ban 1430

Salam 'Alaiyk...

Waktu aku buat entry ni, aku berada di Alor Setar hantar my wife Taklimat kat INSPIN (Inst. Perguruan Negeri Kedah) berdekatan dgn Ma'ahad Tahfiz Insaniah.... 1st impression... kawasan ni nampak tenang.. sejuk mata memandang... Mudah-mudahan Kedah terus sejahtera..

Sambil2 aku 'melepak' kat sini... aku pun post entry utk kali ini.... waktu lapang minggu lepas... kami ke Pantai berdekatan Penang Port utk 'snip-snap' aksi model kami yang tidak mengecewakan.... as usual, model aku masih lagi Anisa... Nampak gayanya Modeling Agency aku kekurangan model.. sape2 yg nk jadi model sambilan, plz send resume utk aku... Syed Naim Hammadi ker sape ker... nanti akan ditapis dan di panggil temuduga...

Let's view..........

Apa sahaja aksi yang di suruh, akan dibuatnya...
Sungguh sporting model ni..


"..ada dua udang di sebalik batu.." hehe...


tanpa disuruh.. she gave her own pose..


"Maksu, mcm ni baru seksi" kata Anisa..


Lompat tinggi-tinggi..
Sampai ke angkasa..
Bila besar nanti..
Jadi orang berjasa..


I just love this pose... spontan..


Merenung masa depan di hadapan..

Abu Huraira reported Rasulullah (s.a.w) as saying:
"The world is a prison-house for a believer and Paradise for a non-believer"
[Muslim Book 42 Hadith 7058]